Indlæser...

Høje Taastrup Boulevard 52, 2630 Taastrup

Politik om Databehandling

KLP Pensionsrådgivnings dataansvar

Som følge af EU’s nye databeskyttelsesforordning (GDPR) har vi opdateret vores politik om databehandling. På de følgende sider kan du læse, hvordan vi behandler oplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Informationen er opdelt i 7 afsnit.

 1. Behandling af person- og kundeoplysninger

Hvilke typer af oplysninger anvender og opbevarer vi og til hvilket formål.

 1. Grundlaget for behandling af person- og kundeoplysninger

  Hvad er lovgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger?

 

 1. Videregivelse og overførsel af person- og kundeoplysninger

   Hvornår videregiver vi oplysninger om dig – internt i KLP Pensionsrådgivning og til andre parter?

 

 1. Dine rettigheder

    Hvad er dine muligheder for at få indsigt, slette eller begrænse anvendelsen af data?

 

 1. Ændringer af ”Politik om databehandling”

   Hvornår og hvordan kan vi ændre i nærværende dokument?

 

 1. Klage over KLP Pensionsrådgivnings behandling af oplysninger 

    Hvad er dine muligheder for at klage over vores behandling af personoplysninger?

 

 1. Dataansvarlige og kontaktoplysninger

Hvordan kan du kontakte os?

 

Hvem indsamler og behandler vi oplysninger om? 

Vi indsamler og behandler oplysninger om eksisterende og kommende erhvervs- og privatkunder. I nogle tilfælde indsamler og behandler vi også oplysninger om personer med tilknytning til vores kunder – fx medarbejdere.

 

 1. Behandling af person- og kundeoplysninger

Hos KLP Pensionsrådgivning indhenter vi oplysninger til brug for drift af pensionsformidling. Det gælder blandt andet.

 • Finansielle og økonomiske oplysninger
 • Kontakt oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Oplysninger, der er krævet at lovgivningen

I forhold til sidstnævnte kategori kræver lovgivningen ved privat pension, at vi indhenter oplysninger om formålet med pension og hvor indskud på ordningen stammer fra.

1.1 Opbevaring af person- kundeoplysninger

Er du kunde, eller har du haft møde med os, opbevarer vi dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som er grunden til indsamling, behandling og/eller opbevaring af dine data.

1.2

Er du ikke kunde hos os og du er blevet ringet op med henblik på et nyt møde/aftale, opbevarer dine oplysninger i 3 måneder. Alle emner vi ringer op, bliver tjekket op imod Robinsonlisten. Da der kan gå 3 måneder fra registrering til man fremgår på listen, anvender vi samme karensperiode i forhold til kontakt. 

 1. Grundlag for behandling af person- og kundeoplysninger

For at være kunde i KLP Pensionsrådgivning er du forpligtet til at give os en række oplysninger som følge af aftaleforholdet

 1. Videregivelse og overførsel af person- og kundeoplysninger

 

For at kunne opfylde aftaler med dig – fx hvis du har bedt os overføre et pensionsdepot fra et andet selskab – videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.

Derudover videregives der, med dit samtykke eller hvis det er muligt ifølge lovgivningen, oplysninger internt i KLP Pensionsrådgivning koncernen og til samarbejdspartnere.

 

 1. Dine rettigheder

4.1 Indsigt i vores behandling af oplysninger

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, de videregives. 

4.2 Ændring eller sletning af data.

Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

4.3 Tilbagekaldelse af samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke (se punkt 7).

 

4.4 Dataportabilitet

Hvis vi behandler oplysningerne på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format. 

 1. Ændring af Politik om databehandling

Vores Politik om databehandling gælder fra 25. maj 2018 og kan ændres af KLP Pension med en måneds varsel. Varslet gives på e-mail. Varsling kan også ske ved annoncering i landsdækkende medier. 

Ændringer til fordel for dig kan ske uden varsel.

 

 1. Klage over KLP Pensions behandling af oplysninger

 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk 

 

 1. Kontaktoplysninger og dataansvarlige

 

KLP Pensionsrådgivning ApS er dataansvarlig for behandling af persondata jf. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Patrick Touré

Adresse: Høje Taastrup Boulevard 52, 1

CVR: 39188279

Telefonnr.: 70200607

 Mail: pt@klppension.dk

Website: http://www.klppension.dk

 

Senest opdateret den 01-12-2022