Indlæser...

Høje Taastrup Boulevard 52, 2630 Taastrup

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

Vi har her samlet nogle information, du ifølge lovgivningen skal have adgang til som nuværende eller potentiel kunde. Det drejer sig dels om nogle ’basis-informationer’ om KLP Pensionsrådgivning dels nogle produktinformationsark, der følger en særlig EU-standard.

Listen over forsikringsbetingelser og vilkår indeholder alle de betingelser og vilkår, der gælder for aftaler i Nordea Pension. Hvilke betingelser eller vilkår, der gælder for dig, afhænger af den aftale du eller din virksomhed har indgået med os.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter os for at få at vide, hvilke betingelser, der gælder for dig.

Hvem er KLP Pensionsrådgivning?

Ifølge lovgivningen skal vi orientere dig om en række forhold, før vi rådgiver dig, blandt om hvem vi er, hvor vi bor, hvordan du kan klage over afgørelser m.m. Så her er en række fakta:

KLP Pensionsrådgivning ApS, CVR-nr. 39188279, er forsikringsformidler. KLP Pensionsrådgivning ApS er beliggende på Høje Taastrup Boulevard 52,1 2630 Taastrup

KLP Pensionsrådgivning ApS har Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S som officiel samarbejdspartner:

Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S, CVR-nr. 19625087, er et Livsforsikringsselskab

Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S er beliggende på Grønjordsvej 10 2300 København S

 

Vi er kontraktligt forpligtet til udelukkende at benytte Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S, CVR-nr. 19625087.

KLP Pensionsrådgivning yder rådgivning om Nordea Pensions produkter.

Vi yder rådgivning på baggrund af personlig udfærdiget behovsanalyse.

KLP Pensionsrådgivnings salgskorps aflønning består af en performance aflønning. Vi modtager provision og vederlag fra Nordea Pension for udført arbejde. I nogle tilfælde kan der indgås aftale med kunden om direkte betaling.

KLP Pensionsrådgivning er optaget i Finanstilsynets offentlige register over virksomheder, der har fået tilladelse som forsikringsformidlere. Tilladelse og registrering kan bekræftes i Finanstilsynets register, der kan findes på finanstilsynet.dk

Hvis du er uenig i en afgørelse, Nordea Pension har truffet, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Du kan læse mere om, hvordan du kan klage her.

Hvis du vil klage over KLP Pensionsrådgivning, har du mulighed for at klage til Finanstilsynet. Du kan læse mere om, hvordan du kan klage på Finanstilsynets hjemmeside.

Hvis du ønsker at indgive en klage til KLP Pensionsrådgivning kan du læse mere om, hvordan du klager her

Den klage ansvarlige hos KLP Pensionsrådgivning er:

Patrick Touré

 

Standardiseret information om forsikringer: Insurance Product Information Document (IPID)

Ifølge EU's Forsikringsformidlingsdirektiv skal alle forsikringsselskaber udarbejde produktinformationsark om deres syge- og ulykkesforsikringer, der følger en særlig EU-standard (IPID-produktark). Formålet med disse produktark er at gøre det lettere at sammenligne forsikringerne på tværs af forsikringsselskaber. Du finder Nordea Pensions IPID-produktinformationsark her på siden under overskriften: Privat pension og Firma Pension. 

Privat Pension:

Firma Pension