Indlæser...

Høje Taastrup Boulevard 52, 2630 Taastrup

Ny pensionsreform

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 1. juni 2018 vedtaget anden del af pensionsreformen, der gør det mere attraktivt for alle danskere at spare op til pension. Blandt andet giver et nyt pensionsfradrag kontante skattebesparelser på indbetalingstidspunktet.

Danskernes pensionsordninger vil fortsat blive modregnet i folkepensionens tillæg, men på grund af det nye pensionsfradrag bliver værdien af indbetalingerne forøget væsentligt, og derfor vil det generelt blive mere attraktivt at spare op til alderdommen.

Reformen gælder fra den 1. januar 2018, det vil sige med tilbagevirkende kraft, og indeholder to konkrete initiativer, der gør det mere attraktivt at spare op til pension.

 

1. Nyt skattefradrag

Et nyt skattefradrag indfases gradvist frem mod 2020 for pensionsindbetalinger op til 70.000 kroner årligt. Fradraget gælder alle pensionsindbetalinger med fradrag – uanset om de er private eller via arbejdsgiver. Fradraget bliver på 12 procent for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen og 32 procent for personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen.

Fradraget gives i grundlaget for kommune- og kirkeskatten og kommer således til at udgøre en skattebesparelse på cirka 2.200 kroner, hvis man har mere end 15 år til pension og indbetaler det fulde beløb på 70.000 kroner til ratepension eller livsvarig pension.

For personer med mindre end 15 år til pension bliver besparelsen knap 5.800 kroner.

 

2. Pensionsindbetalinger tæller med i beskæftigelsesfradraget

Indbetalinger til pensionsopsparing kan desuden fremover medregnes i grundlaget for beskæftigelsesfradraget. Det betyder, at indbetalinger til pension får samme værdi som den løn, man får udbetalt. Og samtidig forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1.000 kroner.

 

Øvrige ændringer

Udover ovennævnte ændringer indeholder reformen et par andre initiativer, som primært sigter mod at gøre det mere attraktivt at komme i eller forblive i job.

  • Der indføres et nyt jobfradrag på 4,5 procent (maks. 2.500 kroner) af løn, der overstiger 187.500 kroner. Det maksimale jobfradrag opnås ved en indkomst på ca. 245.000 kroner inklusiv indbetalinger til pension.
  • Bundskatten reduceres med 0,02 procentpoint.