Indlæser...

Skandia Danmark får nye ejere

 

 

 

 

Skandia-koncernen har indgået en aftale om, at AP Pension køber Skandias danske forretning. Købet sker med forbehold for myndighedernes godkendelse. Den forventer vi er på plads inden årsskiftet. Indtil myndighedernes godkendelse, fortsætter Skandia uændret. Dit kundeforhold hos Skandia fortsætter derfor også uændret.

 Du er fortsat kunde i Skandia

Du fortsætter med at være kunde i Skandia på fuldkommen samme vilkår som hidtil. Det gælder hele din aftale med Skandia uanset om den består af:

  • Opsparing til pension
  • Forsikringer ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom eller død
  • Sundhedsforsikring
  • En kombination af disse

Du skal stadig kontakte KLP Pension hvis du har spørgsmål til din pension eller dine forsikringer. Skandia bliver også ved med at investere din pension med det mål for øje at skabe de bedste afkastmuligheder for dig - ud fra den risikoprofil, du har valgt.

  Når AP Pension overtager Skandia

Når myndighederne har godkendt købsaftalen, overtager AP Pension dit kundeforhold hos Skandia. I den forbindelse sikrer regler fra Finanstilsynet, at din pension og/eller forsikringer fortsætter på samme vilkår som hidtil.

 

Du vil altså forsat have den samme pensionsopsparing og de samme forsikringer. Det bliver bare hos AP Pension i stedet for hos Skandia.

Du bliver kunde i et kundeejet pensionsselskab

Det er vores vurdering, at købet kan blive positivt for dig som kunde. Du bliver kunde i et dansk, kundeejet selskab, der har en lang erfaring med at levere pensions- og forsikringsydelser i Danmark. AP Pension har styrken til at fortsætte udviklingen af innovative produkter og koncepter, så du også fremover kan få adgang til en bred vifte af konkurrencedygtige pensions- og forsikringsløsninger. Samtidig får du mulighed for at få adgang til AP Pensions bonus- og loyalitetsmodel, hvor en del af overskuddet fordeles blandt kunderne.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til AP Pensions køb af Skandia, er du velkommen til at ringe til os på 2578 7058 eller skrive på kontakt@klppension.dk.   Du kan også ringe direkte til Skandia på 7012 1213, hvor de sidder klar til at hjælpe dig på hverdage fra 8.30-16.00 eller du kan skrive på skandia@skandia.dk.

Vi skriver til dig med mere information, når købet af godkendt af myndighederne. 

 

Med venlig hilsen

KLP Pension